Udokumentowana a zabezpieczona wierzytelność

Od jakiegoś czasu udzielam się pro bono na jednym forum bezpłatnych porad prawnych i nie tylko prawnych. Czasem piszą tam po poradę osoby które jeszcze nie mają problemów z dłużnikiem ale mają zamiar udzielić komuś pożyczki, dokonać sprzedaży z odroczonym terminem płatności albo na przykład wpłacić na coś zaliczkę. Pytają nas wówczas o to, co powinny zrobić, aby zabezpieczyć się na wypadek niewykonania umowy przez drugą stronę a więc jeśli będą miały problemy z wyegzekwowaniem należnych im pieniędzy i gdy będą musiały zlecać windykację. Niejednokrotnie pytający nie mieli nigdy styczności z windykacją, nie rozumieją, nie wiedzą jak trudne może się okazać skuteczne odzyskiwanie długu. Są owi pytający mądrzejsi niż ja gdy firmę prowadziłem i nie zadawałem takich pytań nawet sobie.

Należy bowiem rozróżnić dwie sprawy a mianowicie kwestię należytego udokumentowania roszczenia (na przykład wekslem) i drugą kwestię, dalece ważniejszą a mianowicie zabezpieczenie otrzymania zapłaty czy zwrotu pieniędzy. Otóż należyte udokumentowanie roszczenia – wierzytelności nie musi i niestety najczęściej nie stanowi zarazem należytego zabezpieczenia uzyskania zapłaty długu. Należyte udokumentowanie roszczenia pozwala po prostu na wykazanie że wierzytelność przysługuje, jest bezsporna i umożliwia zwłaszcza uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty, wyroku sądowego. Czyli np. weksel i/lub podpisana umowa pożyczki w której dłużnik potwierdził przyjęcie kwoty pożyczki a nie samo potwierdzenie przelewu (bez umowy) w którym w tytule wpisano tylko „przelew” (i gdy na dobrą sprawę nie wiadomo czy ten przelew to udzielenie pożyczki czy może jej zwrot…).

Tyle że uzyskanie takiego sądowego tytułu wykonawczego przecież nie powoduje automatycznie że wierzyciel odzyskuje swoje pieniądze. Jeżeli bowiem dłużnik nie posiada majątku i dochodów lub ukrywa je, to może być problem z ich odzyskaniem. Czy więc i jak można zabezpieczyć skuteczną windykację? Można, ale zwykle jest to kłopotliwe gdyż wiąże się z ustanowieniem zastawu rejestrowego na rzecz wierzyciela lub przynajmniej z uzyskaniem poręczenia. Czyli, wkraczamy tu w temat zabezpieczeń stosowanych zwłaszcza przez banki, gdy udzielany jest kredyt a i gdy zabezpieczeniem jest np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Jednak w przypadku umów pomiędzy przedsiębiorcami czy pomiędzy osobami fizycznymi rzadko kiedy ustanawiane są pewne i jakiekolwiek zabezpieczenia. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę prowadzącego np. hurtownię nabiału który postanowi że będzie udzielał kredytu kupieckiego na towar wyłącznie w zamian za zabezpieczenie w postaci wpisu do hipoteki nieruchomości należącej do kontrahenta albo pod warunkiem poręczenia dokonanego przez inną firmę. Zapewne potraciłby klientów którzy odeszliby do konkurencji. W praktyce firmy często nawet nie sprawdzają wiarygodności, wypłacalności kontrahenta nawet powierzchownie. Skutkuje to często kłopotami w odzyskaniu pieniędzy i szukaniem firmy windykacyjnej.