Dobrowolne poddanie się egzekucji prywatnej pożyczki

Prawo umożliwia wszystkim wierzycielom zapewnienie sobie tytułu wykonawczego mniej więcej tak samo szybko jak robią to banki, ale aby tak się stało, konieczna jest wizyta (przyszłego) dłużnika u notariusza. Chodzi o dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt Kodeksu postępowania cywilnego. Udzielając na przykład prywatnej pożyczki (albo jakiegokolwiek innego kredytowania (na przykład sprzedaż firmowa lub niefirmowa) można zażądać jako warunek udzielenia pożyczki  od pożyczkobiorcy właśnie oświadczenia (w umowie pożyczki) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji koniecznie w formie aktu notarialnego gdyż inna forma pisemna nie ma w tym zakresie mocy prawnej. Dysponując takim oświadczeniem, gdy termin zwrotu na przykład prywatnej pożyczki bezskutecznie minął, wystarczy zwrócić się do sądu tylko o nadanie klauzuli wykonalności, i sąd nada ją bez powiadamiania o tym fakcie dłużnika. Tym samym wierzyciel uzyska szybki tytuł wykonawczy z którym można już zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Czas w wielu przypadkach ma kluczowe znaczenie gdy chodzi o odzyskanie długu. Nie posiadając oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ani dokumentów dodatkowych (weksel, uznanie długu) na podstawie których można by uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wierzyciel może uzyskać w sądzie najwyżej nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli pozwany dłużnik wniesie od takiego nakazu sprzeciw, to taki nakaz zapłaty zostanie uchylony i sąd wyznaczy rozprawę; może minąć wiele miesięcy, ponad rok zanim wreszcie sąd wyda wyrok z klauzulą wykonalności. Po tak długim czasie dłużnik może już (oficjalnie) nie posiadać żadnego majątku ani dochodów z których można by prowadzić egzekucję. Oczywiście może być też tak, że dłużnik od początku jest niewypłacalny i dlatego zanim udzielisz osobie lub firmie kredytu w takiej czy innej formie, sprawdź wypłacalność, wiarygodność przyszłego dłużnika. Jeżeli jest to osoba prywatna, to możesz tego dokonać żądając od niej stosownych informacji http://pozycz.edu.pl/2019/03/22/sprawdzenie-wiarygodnosci-pozyczkobiorcy/ zresztą podobnie jak w przypadku przedsiębiorcy.