Dłużnik – Wojciech Wiech, Kaniów

Sprzedam dług dłużnika: Wojciech Wiech, urodzony w 1972 roku, NIP 9590993336, zam. Kaniów (gmina Zagnańsk, woj. świętokrzyskie). Kwota długu wynosi 9.095, 00 zł plus odsetki od tek kwoty od dnia 01 listopada 2007 roku do dnia zapłaty. Odsetki nie są przedawnione gdyż komornik umorzył bezskuteczną egzekucję we wrześniu 207 roku (komornik wyegzekwował tylko część kosztów procesu sądowego o zapłatę ujętych w tytule wykonawczym). Wierzytelność stwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądowym z dnia 17 marca 2009 roku. Jest to dług powstały w związku z prowadzeniem przez dłużnika działalności gospodarczej (firmy usługowo budowlanej) która dłużnik wyrejestrował w listopadzie 2016 roku. Egzekucję prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański.

Zainteresowanych nabyciem tej wierzytelności proszę o kontakt mailowy adres e-mail: robarendar@gmail.com