Dłużnik – Witold Drytkiewicz, Będzin

Sprzedam dług dłużnika: Witold Drytkiewicz urodzony w 1947 roku, zam. Będzin. Dług stwierdzony prawomocnym nakazem zapłaty wydanym dnia 18 czerwca 2009 roku. Należność główna wynosi 7.012,44 zł, zasądzone odsetki ustawowe od dnia 22 grudnia 2007 roku, koszt procesu 63,00 zł. Dłużnik zaciągnął przedmiotowe zobowiązanie jako firma POZYTYW PRODUKCJA UPOMINKÓW Witold Drytkiewicz, na fakturę której w całości nie zapłacił.

W sprawie komornik z Będzina prowadził postępowanie egzekucyjne które zostało umorzone z uwagi na całkowitą bezskuteczność. Zgodnie z informacją przekazana przez komornika w dniu 19 sierpnia 2009 roku, dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych i nie posiada stałego zatrudnienia. W ZUS figuruje jako osoba prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońska 26. Organ podatkowy wskazał rachunek bankowy należący do dłużnika, jednak rachunek ten wykazuje saldo zerowe. Dłużnik nie figuruje jako właściciel ani użytkownik wieczysty jakichkolwiek nieruchomości na terenie Powiatu Będzińskiego. Dłużnik posiada czasowe zameldowanie, z pobytu stałego został wymeldowany decyzją administracyjną.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowego długu proszę o kontakt na adres e-mail: robarendar@gmail.com