Dłużnik – Kamil Bether, Warszawa.

Sprzedam dług dłużnika: Kamil Bether, urodzony w 1986 roku, zamieszkały w Warszawie. Należność główna to 4.294,40 zł, odsetki na dzień 11 maja 2011 roku wynosiły 1.181,67 zł. Zaciągnął dług jako przedsiębiorca działający pod firmą Agencja Promocyjno-Wydawnicza PMP, NIP 9512147981. Trzy w całości nieuregulowane faktury. Dług potwierdza prawomocny nakaz zapłaty wydany dnia 22 grudnia 2009 roku. Egzekucja tego długu pozostaje bezskuteczna, na skutego zbiegu egzekucji komornik sądowy przekazał akta sprawy do dalszej egzekucji komornikowi skarbowemu. zainteresowanych kupnem tej wierzytelności proszę o kontakt na adres e-mail robarendar@gmail.com