Dłużnik – Jarosław Michalski, Łódź

Sprzedam dług dłużnika: Jarosław Michalski, urodzony w 1956 roku, zam. Łódź. Należność główna wynosi 3.200,00 zł, koszty sądowe 40 zł, koszty egzekucyjne 185 zł. W sprawie postępowanie egzekucyjne prowadził komornik sądowy, egzekucję umorzył z powodu jej całkowitej bezskuteczności. Według informacji od komornika przekazanej wierzycielowi w dniu 18.09.2013 roku tuż przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, egzekucja z nadpłaty podatku bezskuteczna, brak rachunku bankowego wykazanego w Urzędzie Skarbowym, dłużnik nie wystąpił jako strona w czynnościach cywilnoprawnych. Nie odnotowano deklaracji VAT 23, VAT 24, zgodnie z którą dłużnik wykazałby nabycie środków transportu. Dłużnik nie wykazał nabycia lub zbycia prawa własności nieruchomości. Dłużnik nie figuruje w CEPiK jako właściciel pojazdu. Nie figuruje też w operacie ewidencji gruntów i budynków jako właściciel nieruchomości. W systemie OGNIVO odnaleziono dwa rachunki bankowe ale brak środków na kontach. Zainteresowanych nabyciem długu proszę o kontakt na adres e-mail: robarendar@gmail.com