Dłużnik – Jacek Jaworski, Sosnowiec

Sprzedam dług dłużnika: Jacek Jaworski, urodzony w 1972 roku, zam. Sosnowiec. Pretensja główna wynosi 7.712,00 zł, koszt procesu sądowego 80,45 zł, do tego odsetki ustawowe. Dług zaciągnął prowadząc działalność gospodarczą pod firmą NOVA – Agencja Reklamowa NIP 6441112978 (częściowo niespłacona faktura sprzedaży). Egzekucję tego długu prowadził jeden z sosnowieckich komorników, zakończyła się bezskutecznie. Przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, komornik poinformował wierzyciela pismem z dnia 01 stycznia 2009 roku, że dokonano bezskutecznego zajęcia nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym. Na podstawie informacji z ZUS ustalono, że dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych ani zasiłkowych ale że ma zarejestrowana działalność gospodarczą w miejscu zameldowania. Wobec powyższego komornik podjął czynności terenowe w wyniku których w rozmowie z ojcem dłużnika ustalono, że dłużnik nie mieszka w miejscu zameldowania, miejsce zamieszkania nie jest znane a dłużnik nie pozostawił żadnych ruchomości. W trakcie czynności nie odnaleziono samochodu dłużnika widniejącego w CEPiK to jest Suzuki Swift. Nie odnotowano też rachunków bankowych dłużnika. Brak informacji o nieruchomościach których dłużnik byłby właścicielem.

Zainteresowanych nabyciem wyżej opisanej wierzytelności proszę o kontakt na adres e-mail: robarendar@gmail.com